HILTON magazine

photos: Nikol Bartzoka styling: Dimitris Grammatikogiannis make up-hair: Christos Michailidis model: Lidia Vidrenko (d model agency)

"MEET ME ON THE VERANDA"
 
photos: Nikol Bartzoka
styling: Dimitris Grammatikogiannis
make up-hair: Christos Michailidis
model: Lidia Vidrenko (d model agency)
Back to Top